Shranjeno
Gostišče in športnorekreacijski center Iršič
Patrick's pub
Gostišče Kužner
Gostilne in bari
Dnevni Bar in prenočišča Stolec
Dnevni Bar in prenočišča Stolec
Nova Cerkev 28
041 763 405