Shranjeno
Gostila Kapelica
Gostilna Dovnik
Gostilna PP
Gostilne in bari
Dom Miloša Zidanška
Dom Miloša Zidanška
Hočko Pohorje 38
02 603 26 21
zidanskov.dom@zveza-zpm-mb.si