Shranjeno
Gostilna PP
Gostilna Šiker
Gostišče in športnorekreacijski center Iršič
Gostilne in bari
Dveripax
Dveripax
Ulica Vita Kraigherja 3
051 274 747
vinski.bar@dveri-pax.com