Shranjeno
Gostišče in športnorekreacijski center Iršič
Gostilna PP
Bowling center Strike
Gostilne in bari
Gostilna Denk
Gostilna Denk
Zgornja Kungota11a
02 6563551
mamoju768@yahoo.com