Shranjeno
Gostišče Bor
Gostišče in športnorekreacijski center Iršič
Gostišče Jelka
Gostilne in bari
Gostilna Dovnik
Gostilna Dovnik
Šmartno na Pohorju 35
02 803 41 00
dovnik.vinko@siol.net