Shranjeno
Gostilna pri Janezu
Gostišče Jug
Gostišče in športnorekreacijski center Iršič
Gostilne in bari
Gostilna in pizzeria Trije Lovci
Gostilna in pizzeria Trije Lovci
Srgaši 38a
05 656 05 02
tziga@siol.net, gostilnatrijelovci@gmail.com