Shranjeno
Gostišče in športnorekreacijski center Iršič
Gostilna Kajtna
Gostilna PP
Gostilne in bari
Gostilna in pizzerija Pri Inguliču
Gostilna in pizzerija Pri Inguliču
Cesta talcev 4a
04 512 66 30
inglic@telemach.net