Shranjeno
Gostilna Dovnik
Gostišče in športnorekreacijski center Iršič
Gostilna Kidrič pri Dvojčicah
Gostilne in bari
Gostilna Privošnik
Gostilna Privošnik
Rimska cesta 150
03 700 18 03
sas.privosnik@siol.net