Shranjeno
Gostišče in športnorekreacijski center Iršič
Gostilna Dovnik
Gams Club
Gostilne in bari
Gostišče Vintar
Gostišče Vintar
Spodnja Polskava 273
02 803 66 27
evgen.vintar@siol.net