Shranjeno
Gostišče Kužner
Gostišče in športnorekreacijski center Iršič
Heavens club
Gostilne in bari
Hotel Habakuk
Hotel Habakuk
Pohorska ulica 59
02 3008100
habakuk@termemb.si