Shranjeno
Gostišče in športnorekreacijski center Iršič
Gostilna pri Martinu
Bowling center Strike
Gostilne in bari
In-bar
In-bar
Zalošče 30 C
040 615 040
mskomina9@mail.com