Shranjeno
Gostišče Bor
Gostišče in športnorekreacijski center Iršič
Gostilna Denk
Gostilne in bari
Jerinček
Jerinček
Jurčkova cesta 99
01 / 280 11 20
gostilna@kozama.si