Shranjeno
Gostišče in športnorekreacijski center Iršič
Restavracija Rožmarin
Gostilna Denk
Gostilne in bari
Narobe
Narobe
Mengeška cesta 37, Trzin
01 / 564 20 89
polona.breznik@gmail.com