Shranjeno
Gostišče in športnorekreacijski center Iršič
Gostilna Denk
Gostilna pri vinski kleti
Gostilne in bari
Novi svet pri stolnici
Novi svet pri stolnici
Slomškov trg 5
02 250 04 86