Shranjeno
Gostišče Golob
Gostilna Denk
Gostišče in športnorekreacijski center Iršič
Gostilne in bari
Okrepčevalnica Mladost
Okrepčevalnica Mladost
Prešernova cesta 10
03 897 42 60
okrepcevalnica.mladost@gmail.com