Shranjeno
Gostilna Kajtna
Gostišče Arzenškov hram
Gostišče in športnorekreacijski center Iršič
Gostilne in bari
Olimeja
Olimeja
Verovškova 55
04 / 187 59 90