Shranjeno
Gostišče Sović
Gostišče in športnorekreacijski center Iršič
Gostilna PP
Gostilne in bari
Piazza
Piazza
Parmova 51
01 / 436 31 81
piazza@siol.net