Shranjeno
Gostilna Šiker
Gostišče Golob
Gostila Kapelica
Gostilne in bari
Piazza
Piazza
Parmova 51
01 / 436 31 81
piazza@siol.net