Shranjeno
Gostilna Jurič
Gams Club
Gostišče in športnorekreacijski center Iršič
Gostilne in bari
Planinski dom na Mrzlici
Planinski dom na Mrzlici
Pungrac 125a
03 56 415 35
bistrobucka@gmail.com