Shranjeno
Gostišče in športnorekreacijski center Iršič
Gostišče Kužner
Gostilna Dovnik
Gostilne in bari
Pod Lipo
Pod Lipo
Borštnikov trg 3
01 422 41 10
info@podlipo.si