Shranjeno
Gostišče in športnorekreacijski center Iršič
Gostilna pri Martinu
Gostišče Kužner
Gostilne in bari
Privošnik
Privošnik
Rimska cesta 150
03 700 18 03
sas.privosnik@siol.net