Shranjeno
Gams Club
Gostilna pri treh Ribnikih
Rudijeva Klet
Gostilne in bari
Bowling center Strike
Špelina ulica 17a
059 178 917
info@centerstrike.si

Gams Club
Ljubljanska cesta 72
02 8431150
gamsclub@gmail.com

Gostila Kapelica
Žolgarjeva ulica 1
2334444444

Gostilna Anderlič
Za Kalvarijo 10
022343650
info@gostilna-anderlic.si

Gostilna Belna
Slovenska ulica 11
02 65 10 971

Gostilna Danica
Preloge 14b
02 803 80 16

Gostilna Denk
Zgornja Kungota11a
02 6563551
mamoju768@yahoo.com

Gostilna Dovnik
Šmartno na Pohorju 35
02 803 41 00
dovnik.vinko@siol.net

Gostilna Jurič
Črešnjevec 36
02 818 13 74

Gostilna Kajtna
Prvomajski trg 25
02 802 50 50
kajtna.bojan@siol.net

Gostilna Kidrič pri Dvojčicah
Križeča vas 14 a
02 802 18 85
info@gostilna-kidric.com

Gostilna PP
Novi trg 2
02 749 06 22
gostilnapp.novitrg@perutnina.eu

Gostilna Pem
Straža pri Oplotnici
02 845 01 40
nukleus.doo@siol.net

Gostilna Pri Lipi
Lackova 44
02 61 31 733

Gostilna pri Janezu
Zg. Ložnica 4
02 844 37 77
info@prijanezu.com

Gostilna pri Martinu
Kolodvorska ulica 25
02 818 20 18
gostilna.martin@gmail.com

Gostilna pri treh Ribnikih
Ribniška 9
02 23 44 171
trije.ribniki@termemb.si

Gostilna pri vinski kleti
Vinarska ulica 2
02 805 08 30

Gostilna Šiker
Močna 7
02 72 06 921
info@siker.si

Gostišče Arzenškov hram
Gradiška 403
02 65 50 866
matej.arzensek@triera.net

Gostišče Bor
Rogoška 10
02 62 96 273
stanko.trstenjak@triera.net

Gostišče Golob
Bukovec 1
Zg. Polskava
info@gostisce-golob.si

Gostišče Jelka
Pohorje 39
02 6032531
marta.spesic@gmail.com

Gostišče Jug
Bistriška cesta 52
02 829 02 86
jug.pgm@volja.com

Gostišče Kužner
Oblakova 10
02 33 23 580
gostisce.kuzner@gmail.com

Gostišče Sović
Čadram 72
02 845 0240

Gostišče Vnukec
Ob blažovnici 86
026142200
restavracija@vnukec.eu

Gostišče in športnorekreacijski center Iršič
Žabjek 32
02 803 86 23
info@gostisce-irsic.com

Heavens club
Cigonca 8 a
02 818 14 99, 031 584 957

Patrick's pub
Poštna ulica 10
02 251 18 01
patricks@robot.si

Restavracija Rožmarin
Gosposka ulica 8
040 352 905
jagoda.dordevic@gmail.com

Rudijeva Klet
Nad elektrarno 19
02 6240555