Shranjeno
Gostilna Privošnik
Dnevni Bar in prenočišča Stolec
Kava bar Čuk
Gostilne in bari
Bar "Ljubljančan"
Teharska cesta 50
00000

Bar Karaka
Šmarška 24a
040 897 790
karakabarvelenje@gmail.com

Bistro Jaka
Kidričevo 2 b
051 337 126

Dnevni Bar Marija
Verpete 11
03 577 43 11

Dnevni Bar in prenočišča Stolec
Nova Cerkev 28
041 763 405

Francl
Zagrad 77
03 492 64 60
peter.zaversek@siol.net

Gostilna Ciril Verdelj
Šalek 14
03 586 82 80
aleksandra.verdelj.rakef@amis.net

Gostilna Francl
Zagrad 77
03 492 64 60

Gostilna Grunt pri Sv. Florijanu
Sv. Florijan 109
03 810 70 78
info@gostilna-grunt.si

Gostilna Kmet
Luče 34
03 584 41 47

Gostilna Matjaž
Gosposka ulica 16
03 544 11 70
ana.matjaz@gmail.com

Gostilna Privošnik
Rimska cesta 150
03 700 18 03
sas.privosnik@siol.net

Gostilna in pizzerija pri Kumru
Cesta v Rastke 25
03 838 13 50
polyeps@siol.net

Gostilna pri Brigiti
Selo 19 a
03 897 10 02
brigita.gradisnik@siol.net

Gostilna pri Petrinu
Cesta v Rastke 38
03 839 40 10

Gostilna sonce
Stari trg 28
03 897 04 02

Gostišče Grad Vrbovec Nazarje
Savinjska cesta 4
03 583 28 00
info@gostiscegradvrbovec.com

Gostišče Hren
Vinska Gora 31a
03 891 00 96
gostilnahren@siol.net

Gostišče Jelenov greben
Olimje 90
03 582 90 46

Gostišče Kegljišče
Rore 25
03 838 12 63
gostisce.ermenc@siol.net

Gostišče Pevc &Hostel Ljubno ob Savinji
Loke 16
03 839 45 30
alenka.pukart@siol.net

Havana
Stari trg 33
031 790 586

Kava bar Čuk
Stari trg 11
03 897 74 10

Matjaž
Gosposka ulica 16
03 544 11 70
ana.matjaz@gmail.com

Mlakar
Teharska cesta 26
03 548 50 90
gostilna.mlakar@triera.net

Privošnik
Rimska cesta 150
03 700 18 03
sas.privosnik@siol.net

ČAS
Savinjska cesta 77
03 710 17 00
gostinstvo.sebastian.sp@siol.net