Shranjeno
Gams Club
Gostišče in športnorekreacijski center Iršič
Gostilna pri treh Ribnikih
Gostilne in bari
Sokol
Sokol
Ciril Metodov trg 18
01 439 68 55
gostilnasokol@siol.net